Տեղեկատվություն

Գնահատման նշում. ՇՄԱԳ-ի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

Գնահատման նշում. ՇՄԱԳ-ի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման նպատակը

ՇՄԱԳ-ն կանխարգելիչ, ինտեգրված և մասնակցային գնահատման գործընթաց է `շրջակա միջավայրի և մշակութային ժառանգության վրա հնարավոր նշանակալի և բացասական ազդեցությունները նախագծերի իրականացումից բխող: Այն նպատակ ունի պաշտպանել մարդու առողջությունը, նպաստել կյանքի ավելի որակյալ միջավայրին, ապահովել տեսակների պահպանում և պահպանել էկոհամակարգի վերարտադրողական կարողությունները ՝ որպես կյանքի հիմնական աղբյուր:
Այս նպատակների հետապնդման համար ՇՄԱԳ-ը յուրաքանչյուր դեպքի համար համապատասխան ձևով որոշում, նկարագրում և գնահատում է նախագծի ուղղակի և անուղղակի հետևանքները հետևյալ գործոնների վրա.

  • մարդ, կենդանական և բուսական աշխարհ
  • հող, ջուր, կլիմա և լանդշաֆտ
  • նյութական ապրանքներ և մշակութային ժառանգություն
  • նախորդ գործոնների փոխազդեցությունը

Շրջանակ

152/2006 օրենսդրական հրամանի II հավելվածում նշված նախագծերը և դրան հաջորդած փոփոխությունները ենթակա են պետական ​​VIA- ի: որոնք վերաբերում են ինչպես նոր աշխատանքների նախագծերին, այնպես էլ առկա աշխատանքների փոփոխություններին կամ ընդարձակմանը, եթե փոփոխությունները կամ ընդարձակումները համապատասխանեն միևնույն II հավելվածում տարբեր տեսակի նախագծերի համար սահմանված սահմանափակումներին կամ շեմերին:
Այն նախագծերը, որոնք վերաբերում են բացառապես ազգային պաշտպանական նպատակներով կամ միջամտություններին, որոնք նախատեսված են մարդկանց անվտանգության և մարդկանց անվտանգության պաշտպանության համար, անխուսափելի վտանգից կամ աղետներից հետո անշարժ:
ՇՄԱԳ-ն ենթակա է նախագծերի, որոնց համար բացասական արդյունքով ավարտվել է պետական ​​ՇՄԱԳ-ի համար պետական ​​իրավասությունը ստուգելու կարգը (հոդված 202 օրենսդրական որոշման 152/2006 և հետագա փոփոխություններ):
Ռազմավարական ենթակառուցվածքը և առաջնահերթ ազգային հետաքրքրության ռազմավարական ենթակառուցվածքները և օբյեկտների մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (Օրենք 433/2001) ենթակա են պետական ​​ՇՄԱԳ-ի, որոնք ենթակա են նախագծի տեսակներին, որոնք նշված են 152/2006 օրենսդրական որոշման II հավելվածում, ինչպես փոփոխված է: ըստ ընթացակարգային լիտր հաստատելու համար 163/2006 օրենսդրական հրամանագրով և հետագա փոփոխություններով նախատեսված ռազմավարական ենթակառուցվածքային նախագծերը

Տեսանյութ: Ձեր բնապահպանը Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացը (Հոկտեմբեր 2020).